Руслан Велчев
 
Ако се правим, че не съществува, дори само ако я пренебрегваме... от това нещата стават все по-лоши..