Руслан Велчев
В  НЕЛЕГАЛНОСТ


       Думата „нелегалност” е придобила в българското общество по-различен смисъл от основния й – главно поради масовото непознаване на етимологичния й произход, както и поради конкретни причини в исторически план. Накратко – за голяма част от българите тя означава основно „неизвестност”, „тайност”, „потайност”.

      През един есенен ден на  2007 година хората, които бяха наели преди доста години вътрешния двор с някои от помещенията до него, ме повикаха отдолу. Та като слязох при тях, ме запознаха с човека, който бе там. Не бе българин, каза си малкото име. Оттук нататък ще го наричам „С. Х.”. Та той тогава заяви, че бил купил къщата (говореше за „западната” къща – б. м.). Постоях малко, после се прибрах.

      После дните продължиха да се нижат по същия начин.  Годината изтече, започна следващата, 2008-ма година. Бе вече някъде в края на пролетта, когато долу в двора се появиха работници. Разкъртиха дупка в бетонната плоча  и започнаха да вадят отвътре пръст .Това продължаваше тъй безкрайно и монотонно дълго, че започнахме да се шегуваме, дали не копаят тунел до Централната банка. В края на август „гълъбарите“ (хората, които бяха наемателите долу, гледаха пощенски гълъби – като хоби) изведнъж изчезнаха. Изнасянето на пръстта продължи още някой-друг месец, после спря. После се появиха други работници, които почнаха да свалят покрива на едната част на къщата.
    Тук трябва да вметна, че въпросната сграда бе доста странна. Тя бе построена във формата на буквата „г”. Бе на два етажа и таван, но в предната част откъм улицата, там където се свързваха двете й рамена, таванът липсваше, а покривът, къде с керемиди, къде с ламаринени листове слизаше надолу, като най-отпред ставаше покрив на първия, партерния етаж. През Втората световна война явно някъде наблизо е падала бомба, защото и в задната, южна страна на къщата стърчаха остатъци от бетон и железа.
    Сега ще спра този разказ, защото трябва да направя едно отклонение.


                                        >> ЗА РАПАНИТЕ И ЧЕРНОМОРСКАТА МИДА