Руслан Велчев

ЗАЩО СНИМАШ БЕ!!!

    В  тази глава ще бъдат вкарани всички размисли относно заснемането (документирането) на тази  история.


                                                                          *

  „Защо снимаш, бе!!!” Не е въпрос, а заплаха. Изказвана е многократно – от хората, свързани с този строеж. Защо? Ако всичко е законно – защо се опитват да ми попречат да ги снимам?!

                                                                          *

  Кой се страхува от заснемането? Кой се страхува, да бъде назован поименно? Кой се страхува да  бъде показан публично  - той самият, или строежът? Нечистата съвест, тя се бои от това...
    Синема верите, Дзига Вертов, италианският неореализъм, цялата кинодокументалистика и още... всичко това не би съществувало. Къде е границата, и кой може да я постави – тази част от света е забранена за снимане, а тази е разрешена? Кой е този, който би определил по този начин, какво да видят от дотогавашния свят поколенията, които предстои да дойдат? Държава, съд, закони?... Толкова временни фактори да предопределят бъдещето?... Това е абсурдно! Това е непригодно! И не може да бъде прието!
    Нима е възможно на един археологически обект да присъства човек (или хора), според чиято  концепция за нещата някои артефакти да не бъдат оповестени, или дори да бъдат унищожени?!  Да ви напомня за нещо това? За вече отминали периоди в историята на човечеството?
    И можете да кажете, че то е приемливо?

                                                                                                                                                                        ПРЕДСТОИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ


                                                                                >> РЕКАПИТУЛАЦИЯ