Руслан Велчев

КНИГАТА

 
    Несправедливостта е посято семе, от което в човешките души могат да покълнат различни неща. В съвсем буквалния смисъл на думата растящата пред очите ми несправедливост щеше постепенно и неусетно да се превърне в книга. Разбира се, това не го бях разбрал веднага. Отначало просто бях почувствал едно облекчение. Болката, горчивината, дори отчаянието, че това се случва в моята родна страна, вече нямаха чак толкова голямо значение. Знаех, че трябва да продължа да документирам случващото се. И че започналите в мен натрупвания ще ме доведат донякъде.
    Тръгнах по този път. И през последвалите месеци, които изтощаващо се превръщаха в години, това бе главното, което ми даваше сили да оцелявам. Впрочем и онова „... ах, утре като премина през тиха бяла Дунава!”.


                                                                        >> ЗАКОННО