Руслан Велчев

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

        Какво може да има в главата с това име? Нима не е ясно?...
        Но... когато му дойде времето.

                                                                                                                                                                    ПРЕДСТОИ ПРОДЪЛЖЕНИЕ                                                                            >> "НАСИПНИ БЕЛЕЖКИ"